Henvisninger

Forsikringer og henvisninger: 

Nogle patienter får af vide af via deres private forsikring, eller den forsikring de måske har via deres arbejde, at de blot skal have en henvisning fra lægen for at komme videre til fx en fysioterapeut eller lign. Når forsikring tilråder henvisning ligger der ikke en sundhedfaglig vurdering bag dette. Vi ser dig gerne til en vurdering, råd og vejledning i lægehuset og kan her også hjælpe med henvisningen, hvis dette er nødvendigt efter en lægelig faglig vurdering.  Man kan altså ikke få henvisninger over mail eller telefon. Læs mere nedenfor.

Der er indgået aftale om dette med Forsikring & Pension fra 1. juni 2014. Følgende vejledning er en del af aftalen:

Arbejdsgang ved brug af Sundhedsforsikringsattest FP 710: Det er lægen, der vurderer, om der er lægelig indikation for, at en patient bør have udstedt en lægehenvisning. Det gælder uanset, om patienten har en sundhedsforsikring eller ej. Hvis lægen vurderer, at der er indikation for at henvise til et offentligt behandlingstilbud, udstedes henvisningen – uanset om patienten ønsker at bruge den i det offentlige system eller til brug i en sundhedsforsikring. Udstedelse af en lægehenvisning udløser ikke særskilt honorar, men er omfattet af det almindelige konsultationshonorar. Tilkendegiver patienten under konsultationen, at en privat sundhedsforsikring ønskes bragt i anvendelse, medgives patienten en kopi af henvisningen, og der opkræves ikke særskilt honorar fra patienten.

Henvender patienten sig efter konsultationen og efter udstedt henvisning og oplyser, at han vil bruge sin private sundhedsforsikring udskrives henvisningen. Denne kontakt er sygesikringen uvedkommende. Hvis der ikke er udstedt henvisning eller forsikringsselskabet ønsker yderligere dokumentation bruges Sundhedsforsikringsattest FP 710. Anvendelsen af FP 710 kan kun ske på forsikringsselskabets anmodning. Honoraret betales af forsikringsselskabet

 

Fysioterapi:

Du kan blive henvist til en fysioterapeut efter en lægefaglig vurdering, hvis lægen efter undersøgelsen finde at det giver mening i forhold til din situation. Som regel vil en henvisning være muligt, hvis der tale om muskel og/eller ledsmerter som har stået på i en længere periode.

For at lave en god vurdering af dit problem og evt. lave en henvisning er vi derfor nødt til at se dig i klinikken. Man kan ikke henvises over mail eller telefon, hvis ikke vi har undersøgt dit problem og kender til dette indenfor de sidste tre måneder. Det er for at sikre en god vurdering og for at følge retningslinjerne på området.

Fornyelse af henvisning til fysioterapi:  Ved fornyelse af henvisning til din fysioterapeut har vi brug for en status fra fysioterapeuten eller  at se dig til en vurdering her i klinikken.  Hvis du har fået fysioterapi længe, så kan det give mening at overveje andre muligheder, hvis dit problem ikke er forbedret.

Vederlagsfri henvisning til fysioterapi: Det kan sket i tilfælde at svære kroniske lidelser. Der er nogle helt særlig kriterier som skal være opfyldt for dette. læs mere her: Vederlagsfri fysioterapi

Her er en oversigt over fysioterapeuter i Horsens kommune: Fysioterapeuter i Horsens Kommunen 

 

Kiropraktor:  Vi har ikke mulighed for at henvise til en kiropraktor via sygesikringen.

 

Psykologer:  Der kan efter henvisning ydes tilskud til psykologhjælp til:

 • røveri, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • personer, der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
 • personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år

Hvor stort er tilskuddet?

Tilskuddet udgør 60 % af psykologens honorar.

Du kan højst få tilskud til 12 konsultationer. Lægen kan dog vælge – efter anmodning fra psykologen – at genhenvise personer, der har behov for psykologhjælp i forbindelse med depression og angst. På den måde kan du få tilskud til psykologhjælp op til 24 konsultationer.

Er du ung og mellem 18 og 21 år (inklusiv det 21. år) kan du få gratis psykologbehandling. Der er indgået en aftale, som betyder, at unge, der henvises med angst og depression, kan få gratis behandling frem til 31. december 2021, hvor aftalen udløber. Antallet af konsultationer er det samme som for personer over 22 år.

Se oversigt her: Psykologer i Horsens Kommune