LUKKET 2/9

Brædstrup Lægehus har HELT LUKKET mandag 2/9 p.g.a. en større IT-omlægning i huset.

Vi henviser til anden lægeklinik, hvis du har akutte problemer.

Dette offentliggøres når tiden nærmer sig.

Influenzavaccination per 1. November. 

Influenzavaccinen er fra 2019 udsat til først at opstarte fra 1. November. Tidligere har det været per 1. Oktober, men nu er denne dato altså udsat til 1. November fra statens serum institut. Der er forsat tale om en gratis influenzavaccine til ældre og andre udvalgte grupper.

HPV-vaccination til drenge

27/6-2019

Vaccination mod human papillomavirus (HPV) blev indført i det danske børnevaccinationsprogram i januar 2009 som et tilbud til piger, fra de fylder 12 år, og frem til 18 år.
Et tilbud om HPV-vaccination til drenge træder forventeligt i kraft i 2019.

Gratis vaccination tilbydes drenge, der fylder 12 år den 1. juli 2019 eller senere, og tilbuddet gælder indtil de fylder 18 år. HPV-vaccination beskytter drenge mod analkræft og kønsvorter.
Tilbuddets ikrafttrædelse forudsætter en beslutning, som udmøntes via en bekendtgørelse fra den kommende regering samt indgåelse af en honorereringsaftale mellem PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Drenge vaccineres med Gardasil®9 i et to-dosis program på samme vis som piger. Drenge gives første vaccination, når de fylder 12 år og anden vaccination mellem 5-13 måneder. Såfremt disse intervaller ikke overholdes, skal der gives i alt tre doser.

OBS: Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at dette ikke er muligt på grund af den parlamentariske situation at indføre vaccinen den 1/7 som tidligere planlagt. Det forventes i stedet at blive indført den 1. september 2019 og vil fortsat omfatte drenge, som er fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller derefter.

 

Åben for tilgang af ny patienter:

Læge Jens Peter Schmidt-Holm har aktuelt åben for tilgang af nye patienter

(4/6-2019)

Mæsling og vaccination af voksne.

Læs mere her:
https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/voksne-bliver-nu-tilbudt-gratis-vaccination-mod-maeslinger

Du kan få vaccinen, hvis du mener at være dækket af ovenstående beskrivelse.
Dette foregå i vores “Åben konsulation” – se mere om dette under praktisk info/åbningstider.

 

vacciner man selv skal betale for 2019

 

Vi har øget fokus på NSAID også kaldet “gigtpiller” for tiden.

Gigtpiller hedder typisk: ibumetin, ibuprofen, Naproxen, Ipren, Diclofenac, voltaren m.fl

Vi har øget fokus på netop denne stofgruppe for tiden pga. en øget risiko for bivirkninger. Det gælder især patienter som hyppigt bruger NSAID eller tager dem i en længere perioder/fast.
Der er en øget risiko for bl.a. mavesår, nyrepåvirkning og hjertekar problemer.
Det er bl.a. derfor vi skriver mails ud til flere af vores patienter eller taler med dem når vi ser det i konsulationen. Det gælder især dem opfylder nedenståede kriterier:

* Alder > 65 år
* Tidligere mavesår, især hvis mere en gang
* Har en kendt hjertekarlidelse eller er i øget risiko for dette.
* Samtidig behandling med: Blodfortyndende, Binyrebarkhormon, SSRI (antidepressiv) og hjertemagnyl / kodimagnyl.
* Nedsat nyrefunktion

Vi ønsker derfor at tage en snak med vores patienter, som bruger disse produkter hyppigt og opfylder en eller flere af overstående kriterier.
Måske skal du prøve noget andet eller måske skal tillægge noget forebygge medicin imod mavesår?
Book gerne en tid ved lægen til en samtale om, hvad der er bedst i din situation. Det gøres nemt online. 

Recepter på afhængighedsskabende medicin!

Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at fornyelse af afhængighedsskabende medicin KUN kan foregå ved en konsultation. Vi har tidligere ved enkelte patienter tilladt elektronisk eller telefonisk fornyelse, men i henhold til Sundhedsstyrelsens indskærpelse, er dette ikke længere muligt. Således kan vi ikke længere forny sovemedicin, ADHD, beroligende og stærk smertestillende medicin (morfinprodukter, herunder tramadol) over hverken telefon eller via hjemmesiden.

Man kan forny recepter på ovennævnte præparater ved aftalt konsultation ved lægen hvor man drøfter fortsat indikation for præparatet. DVS. MAN SKAL MØDE FREM I LÆGEHUSET.