Information fra lægehuset

Mæsling og vaccination af voksne.

Læs mere her:
https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/voksne-bliver-nu-tilbudt-gratis-vaccination-mod-maeslinger

Du kan få vaccinen, hvis du mener at være dækket af ovenstående beskrivelse.
Dette foregå i vores “Åben konsulation” – se mere om dette under praktisk info/åbningstider.

Ny ansættelses – sekretær:

Vi glæder os til at byde velkommen til Anne-Mette Olesen, som er ansat som sekretær i klinikken per 1/3-2019.
Hun vil have en central rolle ved skranken og i telefonen og vores patienter vil derfor ofte møde hende.
Anne-Mette har en bred erfaring fra tidligere, som vi og patienterne komme til at nyde glæde af i klinikken.
Tag godt imod hende.

Vi har øget fokus på NSAID også kaldet “gigtpiller” for tiden.

Gigtpiller hedder typisk: ibumetin, ibuprofen, Naproxen, Ipren, Diclofenac, voltaren m.fl

Vi har øget fokus på netop denne stofgruppe for tiden pga. en øget risiko for bivirkninger. Det gælder især patienter som hyppigt bruger NSAID eller tager dem i en længere perioder/fast.
Der er en øget risiko for bl.a. mavesår, nyrepåvirkning og hjertekar problemer.
Det er bl.a. derfor vi skriver mails ud til flere af vores patienter eller taler med dem når vi ser det i konsulationen. Det gælder især dem opfylder nedenståede kriterier:

* Alder > 65 år
* Tidligere mavesår, især hvis mere en gang
* Har en kendt hjertekarlidelse eller er i øget risiko for dette.
* Samtidig behandling med: Blodfortyndende, Binyrebarkhormon, SSRI (antidepressiv) og hjertemagnyl / kodimagnyl.
* Nedsat nyrefunktion

Vi ønsker derfor at tage en snak med vores patienter, som bruger disse produkter hyppigt og opfylder en eller flere af overstående kriterier.
Måske skal du prøve noget andet eller måske skal tillægge noget forebygge medicin imod mavesår?
Book gerne en tid ved lægen til en samtale om, hvad der er bedst i din situation. Det gøres nemt online. 

Barselsorlov

Fra august 2018 er der ansat  vikarer hos Mette Reinholdt Kristensen på grund af barselsorlov.

Ser nærmere under punktet: “læger”

 

Vigtig information!!

Recepter på afhængighedsskabende medicin!

Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at fornyelse af afhængighedsskabende medicin KUN kan foregå ved en konsultation. Vi har tidligere ved enkelte patienter tilladt elektronisk eller telefonisk fornyelse, men i henhold til Sundhedsstyrelsens indskærpelse, er dette ikke længere muligt. Således kan vi ikke længere forny sovemedicin, ADHD, beroligende og stærk smertestillende medicin (morfinprodukter, herunder tramadol) over hverken telefon eller via hjemmesiden.

Man kan forny recepter på ovennævnte præparater ved aftalt konsultation ved lægen hvor man drøfter fortsat indikation for præparatet. DVS. MAN SKAL MØDE FREM I LÆGEHUSET.

 

Telefontid:

AKUTTE PROBLEMER:  Man kan ringe til klinikken i telefontid mellem kl. 8.00-9.00 med akutte problemstillinger og telefonen vil blive besvaret af sygeplejersker og sekretær. Man ringer på samme nummer som vanlig. Lægen kan ringe tilbage ved særligt behov ( typisk omkring 11.00-11.30)

Altså ønske om evt sygebesøg eller akutte tider tilstræbes at aftales mellem 8-9 ved telefonisk henvendelse til lægehuset.

Almindelig telefontidkl 9-14 på aller hverdage, fraset torsdag + fredag (9.00-12.45).  Ved ikke akutte ting vil vi opfordre til mails for at lette presset og ventetider på telefonen.

NB: Det gøres opmærksom på at dette ikke kan aftales konsulationer eller akutte problemstillinger over e-konsultation, da der kan være en længere svar tid på op til 5 dage.

Personlig betjening ved skranken eks. urinprøver mm foregår mellem 9-12.45 (HUSK SYGESIKRINGS KORTET – Alle personlige kontakter vil oftest skulle registreres)

MAN KAN IKKE FORVENTE at blive ekspederet før kl. 08.00 selvom personalet er på arbejde. De skal gøre klar til dagen og man må derfor vente til klinikken åbner rigtigt kl. 08.00. Dette bedes respekteres.

NB : I øvrigt henvises til selvbetjeningsmodulet her på vores hjemmeside, hvor man kan bestille medicin, bestille tider samt e-konsultationer.

 

____________________________________________________________________________________

Åben konsultation ved sygeplejersken UDEN tidsbestilling hver mandag og torsdag fra kl. 8:00 til kl. 9:45 og hver tirsdag fra kl. 13:00 til kl. 14:30.

Indenfor de nævnte tidsrum kan man få foretaget planlagte blodprøver, tråde- og klipsfjernelse efter operation samt AFTALTE vaccinationer i forbindelse med udlandsrejse – der kan ikke rådgives vedr. rejsevaccinationer i dette tidsrum!!

Derudover kan 15 mdr. børnevaccine samt vaccine mod HPV ( livmoderhalskræft) af 12 årige piger.

DE ÅBNE TIDER GÆLDER KUN PÅ SKOLEHVERDAGE ( altså minus  uge 7, de 3 hverdage op til påske, 1. maj og 5. juni uge 26-32, uge 42, 23/12 samt mellem jul og nytår samt alle helligdage)

Øvrige konsultationer forudsætter tidsbestilling evt. via lægehusets hjemmeside WWW:BRAEDSTRUPLAEGEHUS:DK.

Ved ankomsten til ovenstående SKAL det medbragte sygesikringskort registreres i venteværelsesterminalen!. Man bliver herefter registreret i sygeplejerskernes plan. Herefter kan man tage plads i venteværelset.