2/9-19: Problemer med receptfornyelse!

Pga tekniske problemer har vi ikke kunne godkende recepter i starten af uge 36.

Problemer er nu løst her kl. 11.25 Fredag den 6/9. Vi beklager evt ulejlighed herved.

 

NYHED – Generationsskifte 1/9-2019

Brædstrup Lægehus i Avisen – Læs mere her på linket !

Forbered-ejer-og-generationsskiftet-e1531725239359-1200x623

Læge Kurt Bildstrup og læge Preben Malmos stopper.

Kurt Bildstrup og Preben Malmos stopper som de to ud af de faste fire læger i Brædstrup Lægehus per 1/9 2019.

Læge Kurt Bildstrup vil per 1/9-2019 afhænde sin klinik til læge Maiken Bøje, som herved overtager alle Kurt Bildstrups patienter. Mange af Kurts patienter kender Maiken i forvejen, idet hun har været fast vikar i Kurts klinik i 1 års tid.

Læge Preben Malmos afhænder også sin klinik 1/9-2019. Dette sker til et samlet fælleskab af læger (kompagniskab) bestående af Maiken Bøje, Mette Reinholdt Kristensen og Jens Peter Schmidt-Holm. Preben Malmos’ patienter mister således deres faste læge og må derefter vælge en af de andre tre faste læger eller en af vores faste vikarer. Vi vil gøre alt for at denne overgang bliver nem og tryg for disse patienter.

Brædstrup Lægehus er fra 1/9-2019 et kompagniskab. Det betyder, at du som patient forsat vil blive tilknyttet én fast læge, men dog nu principielt kan bruge alle lægerne i huset. Dette tror vi giver en større fleksibilitet til vores patienter. For at sikre fast kontinuitet, tryghed og kvalitet tilrådes det fortsat, at man bruger sin faste læge i videst mulige omfang.

Læge Mette Reinholdt Kristensen og læge Jens Peter Schmidt-Holms patienter vil forsat have deres respektive faste læger, men har nu også mulighed for øget fleksibilitet i Lægehuset.

Hvis din faste læge er på ferie eller kursus, er det nu muligt at få en tid hos en anden læge i huset.

NB: Ved akutte problemer kan du altid blive tilset, men ikke altid af din egen læge, idet vi skiftes til at have “Akutlæge-funktionen” i lægehuset. Vi har ændret akutfunktionen efter 1/9 i lægehuset. Du kan læse mere på hjemmesiden under de øvrige faneblade.

Lægehuset fungerer ellers som hidtil mht tidsbestilling, medicinbestilling og receptfornyelse

NB: Man skal desværre oprette sig som bruger på selvbetjeningsmodullet påny efter den 1/9 pga en størrer IT opgradering i forbindelse med generationsskiftet. Vi beklager ulejligheden. 

-Alle patienter i lægehuset for nyt sygesikringskort med nyt navn: Brædstrup Lægehus.

Vores kære bogholder Ulla Røjgaard har valgt at stoppe efter tro tjeneste igennem flere år i lægehuset. Vi takker for en lang og flot indsats.

Læger og praksispersonale:

Vi er per 1/9-2019 3 faste læger – Mette Reinholdt Kristensen, Maiken Bøje og Jens Peter Schmidt-Holm samt et fast team af vikarer til at hjælpe vores patienter. Se nærmere under ”læger” på hjemmesiden.

Derudover har vi som regel 1-2 uddannelseslæger, som er ansat i 6-12 måneder ad gangen. Uddannelseslæger er færdiguddannede læger, som er i gang med at specialisere sig. De kan have alt mellem 6 måneders og 5-6 års anciennitet som læger.

Vores praksispersonale tæller forsat 1 lægesekretær, 1 ”blæksprutte” som hjælper med lageropfyldning m.m., samt et hold af 4 erfarne sygeplejersker. Dette er uændret.

Mvh

Brædstrup Lægehus.

___________________________________________________________________________________

 

HPV-vaccination til drenge – Så er den her!

HPV vaccine

Fra 1. september kan dreng nu også får HPV vaccinen.

Vaccination mod human papillomavirus (HPV) blev indført i det danske børnevaccinationsprogram i januar 2009 som et tilbud til piger, fra de fylder 12 år, og frem til 18 år.
Gratis vaccination tilbydes nu også til drenge, der fylder 12 år den 1. juli 2019 eller senere, og tilbuddet gælder indtil de fylder 18 år. HPV-vaccination beskytter drenge mod analkræft og kønsvorter.

Drenge vaccineres med Gardasil®9 i et to-dosis program på samme vis som piger. Drenge gives første vaccination, når de fylder 12 år og anden vaccination mellem 5-13 måneder. Såfremt disse intervaller ikke overholdes, skal der gives i alt tre doser.

Influenzavaccination per 1. November. 

Influenzavaccinen er fra 2019 udsat til først at opstarte fra 1. November. Tidligere har det været per 1. Oktober, men nu er denne dato altså udsat til 1. November fra statens serum institut. Der er forsat tale om en gratis influenzavaccine til ældre og andre udvalgte grupper.

Tilgang af nye patienter?:

Der er lukket for tilgang i klinikken i skrivende stund. (12/8-2019)

Man kan se mere på Borger.dk om hvilke klinikker i området der har åbent for tilgang.

Mæsling og vaccination af voksne.

Læs mere her:
https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/voksne-bliver-nu-tilbudt-gratis-vaccination-mod-maeslinger

Du kan få vaccinen, hvis du mener at være dækket af ovenstående beskrivelse.
Dette foregå i vores “Åben konsulation” – se mere om dette under praktisk info/åbningstider.

 

vacciner man selv skal betale for 2019

 

Vi har øget fokus på NSAID også kaldet “gigtpiller” for tiden.

Gigtpiller hedder typisk: ibumetin, ibuprofen, Naproxen, Ipren, Diclofenac, voltaren m.fl

Vi har øget fokus på netop denne stofgruppe for tiden pga. en øget risiko for bivirkninger. Det gælder især patienter som hyppigt bruger NSAID eller tager dem i en længere perioder/fast.
Der er en øget risiko for bl.a. mavesår, nyrepåvirkning og hjertekar problemer.
Det er bl.a. derfor vi skriver mails ud til flere af vores patienter eller taler med dem når vi ser det i konsulationen. Det gælder især dem opfylder nedenståede kriterier:

* Alder > 65 år
* Tidligere mavesår, især hvis mere en gang
* Har en kendt hjertekarlidelse eller er i øget risiko for dette.
* Samtidig behandling med: Blodfortyndende, Binyrebarkhormon, SSRI (antidepressiv) og hjertemagnyl / kodimagnyl.
* Nedsat nyrefunktion

Vi ønsker derfor at tage en snak med vores patienter, som bruger disse produkter hyppigt og opfylder en eller flere af overstående kriterier.
Måske skal du prøve noget andet eller måske skal tillægge noget forebygge medicin imod mavesår?
Book gerne en tid ved lægen til en samtale om, hvad der er bedst i din situation. Det gøres nemt online. 

Recepter på afhængighedsskabende medicin!

Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at fornyelse af afhængighedsskabende medicin KUN kan foregå ved en konsultation. Vi har tidligere ved enkelte patienter tilladt elektronisk eller telefonisk fornyelse, men i henhold til Sundhedsstyrelsens indskærpelse, er dette ikke længere muligt. Således kan vi ikke længere forny sovemedicin, ADHD, beroligende og stærk smertestillende medicin (morfinprodukter, herunder tramadol) over hverken telefon eller via hjemmesiden.

Man kan forny recepter på ovennævnte præparater ved aftalt konsultation ved lægen hvor man drøfter fortsat indikation for præparatet. DVS. MAN SKAL MØDE FREM I LÆGEHUSET.