Læger

KLINIKEJERE:

Læge Mette Reinholdt Kristensen (f. 1978)
Speciallæge i almen medicin
Overenskomst med sygesikringen: Ja

Læge Jens Peter Schmidt-Holm (f. 1980)
Speciallæge i almen medicin
Overenskomst med sygesikringen: Ja

Læge Maiken Bøje (f. 1978)
Speciallæge i almen medicin
Overenskomst med sygesikringen: Ja

 

FASTE LÆGEVIKARER:

Læge Thue Ditlevsen, Speciallæge i Almen Medicin, Tidligere klinikejer i Brædstrup Lægehus, ca. 1 dag per uge.

Læge Kurt Bildstrup, Speciallæge i Almen Medicin, Tidligere klinikejer i Brædstrup Lægehus, ca. 1 dag per uge.

Læge Sidsel Avlund Knoblauch , Speciallæge i Almen Medicin, ca. 3-4 dage per uge.

 

YNGRE LÆGER:

Læge Charlotte Yde:  Charlotte startede på den sidste del af speciallæge uddannelsen til praktiserende læge hos os 1/1 2020. Hun er derfor n erfaren læge. Hun skal være hos os i 14 mdr.

Læge Ronja Tügel Carstensen: Ronja er i klinisk basisuddannelse (KBU). Hun er færdiguddannet læge med erfaring fra akutafdelingen i Horsens. Ronja er ansat fra 1/8-2020 og 6 mdr. frem.

Læge Mette Bech Svane: Starter på den første af sin speciallægeuddannelse hos fra 1/2-2020 til 1/8-2020. Dvs hun allerede har nogen erfaring fra tidligere lægepraksis. (Aktuelt på barsel fra juni 2020)

Læge Marie Byrjarlsen: Marie er på den midterste del af speciallæge uddannelsen til praktiserende læge. Hun er derfor en erfaren læge på det punkt. Marie er fast i klinikken ca 1 dag om måneden.  Resten af tider er hun på sygehuset som led i hendes speciallægedannelse.

Læge Camilla Nielsen: Camilla er på den midterste del af speciallæge uddannelsen til praktiserende læge. Hun er derfor også en erfaren læge på det punkt. Camilla er her ca 1 dag om måneden fremover.  Resten af tider er hun på sygehuset som led i hendes speciallægeudannelse.