Nyheder

Ny app til din sundhedskort. 

Det er vigtigt altid at have sundhedskort med, når man kommer i lægehuset.

Og nu er det muligt at have sit (og evt. børnenes) sundhedskort på telefonen via en app som hedder sundhedskortet.

sundhedskort

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Pga. lovgivningen kan ikke selv taste sit CPR ind på velkomstskærmen og vi i lægehuset må, som udgangspunkt heller ikke trykke jer ind som “fremmødt”.

D. 9/6-21

***

 

Bestilling og fornyelse af afhængighedsskabende medicin

Fra d. 1/6-21 kan afhængighedsskabende medicin kun fornyes ved frem fremmøde i klinikken.

Dvs. at du skal booke en tid til dette enten via app/hjemmesiden eller ved at ringe til os.

tabletter

 

 

 

 

 

 

D.1/6-21

***

 

Telefonkonsultationer afskaffes desværre igen pr d. 1/6-21

Regionerne (RLTN) har opsagt aftalen om mulighed for de såkaldte “erstatningskonsutalationer” som er foregået over telefonen. Disse ophører derfor 1/6-2021.

Telefonkonsultationerne har været et værktøj, som gjorde det muligt at sikre kommunikation imellem læger og patienter uden fremmøde i lægehuset her under corona epidemien .

Efter 1/6-2021 skal du derfor booke fremmøde-tider til konsultationer – på samme vis som før coronaepidemien. Videokonsulationen er dog ikke afskaffet og kan forsat benyttes. Telefonisk kontakt til lægen er nu begrænset til MEGET korte samtale vedr. eksisterende og kendte problem stillinger (3-5 min varighed). Alt herudover skal foregå ved fremmøde tider i lægehuset.

(Du kan forsat få en akuttid i lægehuset samme dag ved akut sygdom – ring ml kl 08-09)

NB: PLO – De Praktiserende Lægers Organisation (og lægerne i Lægehuset) er IKKE enig i denne beslutning og vi synes ikke dette er til patienternes fordel. Vi har ikke mulighed for at ændre på denne beslutning.

 

D. 1/6-21

***

 

Onlinebooking fuldt åben igen

Vi kan nu med glæde meddele,  at der er lukket op for almindelig onlinebooking af tider.

Dvs du kan booke tider ved læge, sygeplejerske, bioanalytiker m.m. som tidligere.  God sommer til alle.

Undtagelsen: Lungefunktion bookes ved opringning til lægehuset

Husk: At du forsat IKKE må komme i lægehuset med symptomer som kan være covid19 relateret!

16/4-2021

***

 

Afslutning af visitation til målgruppe 5 (personer i særligt øget risiko) og målgruppe 6 (pårørende)

Vi får mange henvendelse fra vores patienter vedr. mulighed for fremskyndet vaccination. Det er en meget kompleks sag og være meget vanskelig at svare præcist på, så derfor har vi indsat seneste nyt fra sundhedstyrelse vedr dette. Læs gerne dette før du kontakte os. Så kan du se om det er relevant for dig. Se nedenfor:

Personer i særligt øget risiko:
Langt de fleste personer i målgruppe 5 forventes på nuværende tidspunkt at være enten visiteret, inviteret
eller vaccineret, og der påbegyndes nu vaccination af ældre aldersgrupper. Gruppe 5 afvikles derfor, men
med mulighed for i en kortere periode fortsat at tilbyde fremskyndet vaccination (gælder kun gaske få patienter).
Nedenstående gælder fra 19. marts:

Kriterier for henvisning af personer i gruppe 5 skærpes med følgende tillæg til hidtidige kriterier:
o Patienten skal være under 65 år
o Der skal foreligge konkret lægefaglig vurdering af, at patientens prognose vil forringes
væsentligt, hvis vaccination afventer de 1-3 måneder, indtil patienten ellers ville blive
tilbudt vaccination efter rent alderskriterium. (Dvs fx sygdomme med evt “nedadgående” forløb som aktiv cancer og meget svære sygdomme. Modsat vil en stabil svær KOL patient, svær overvægtig patient, stabil diabetes patient, stabil hjertesygdom og lign have en uændret prognose efter 1-3 måneder og tilbyder derfor ikke særlig fremskyndet vaccine program. )

Ordination som led i sygehusbehandling eller dobbeltvisitation via region
o Vaccination ordineres som led i aktuel sygehusbehandling, hvorfor vurderingen foretages
samtidigt med, at der i øvrigt er planlagt status, samtale, opfølgning m.v. som led i
behandlingsforløbet (ved sygehuset). Der foretages ikke datatræk m.v. for at identificere mulige kandidater.
o For de få patienter, som ikke har et åbent sygehusforløb, eller ikke har planlagt ambulant
besøg m.v. inden for de næste par måneder, gælder:
 Patienter på 50 til 64 år (fødselsårgange 1957-1971 inkl.) kan henvises, hvis de ikke
har et åbent sygehusforløb eller ikke har planlagt sygehuskontakt senest den 16.
april 2021.
 Patienter under 50 år (fødselsårgang 1972 og yngre) kan henvises, hvis de ikke har
et åbent sygehusforløb eller ikke har planlagt sygehuskontakt senest den 14. maj
2021.

Ofte vil vi bede patienterne selv kontakt den behandlende afdeling mhp deres faglige vudering og evt indstilling til vaccination her.

Hvis alle kriterierne som skitseret ovenfor er opfyldt, så kan henvisende læge sender begrundelse for, hvorfor fremskyndet vaccination er nødvendig med udgangspunkt i kriterier for gruppe 5, herunder prognose, og regionen foretager
lægefaglig vurdering med henblik på visitation til vaccination.

Mere info…

Skærpede kriterier for fremskyndet vaccination i gruppe 5
Der skal foretages en aktuel og individuel helhedsvurdering, hvor der skal lægges vægt på både den samlede
byrde af risikofaktorer samt den forventede prognostiske gevinst ved, at vaccination mod COVID-19
fremskyndes 1-3 måneder.
Sundhedsstyrelsens oversigt over tilstande og sygdomme, der medfører øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19 (https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/personer-med-oeget-risiko-ved-covid-19) kan bruges som udgangspunkt for vurderingen, men der skal derudover foretages en skærpet vurdering, hvor særligt multisygdom, funktionsevne, alder og prognose inddrages.

Der skal være helt særligt fokus på en vurdering af patientens konkrete og umiddelbare risiko, hvis
patienten bliver syg med COVID-19, herunder særligt patientens vurderede risiko for at udvikle alvorligt
forløb med RDS, m.v.
I den konkrete lægefaglige vurdering skal der lægges særlig vægt på, om patientens prognose bliver
væsentligt forringet, hvis der ikke tilbydes vaccination nu fremfor om 1-3 måneder, hvor patienten alligevel
vil blive tilbudt vaccination efter sin alder.
Da stigende alder, og særligt alder over 65 år, er en selvstændig og væsentlig risikofaktor for et alvorligt
forløb med COVID-19, vil det kun være ganske få, der fremadrettet kan visiteres til fremskyndet vaccination
under gruppe 5, da personer på 65 år eller ældre ikke kan visiteres i gruppe 5 fra 19. marts.
Helhedsvurderingen skal fortsat inddrage alder, særligt alder mellem 50 og 64 år, men skal derudover
desuden inddrage overvejelser om den samlede byrde af faktorer, der yderligere øger risikoen for et
alvorligt forløb med fx indlæggelse og død ved COVID-19, herunder:
- meget svær sygdom
- flere samtidige sygdomme og/eller udtalt polyfarmaci
- svært nedsat funktionsevne
Eksempler på patienter, der kan være omfattet af den ovenfor beskrevne meget skærpede visitation til
gruppe 5, kan f.eks. være patienter med følgende tilstande:
- nylig knoglemarvs- eller stamcelletransplantation, organtransplantation, kunstig hjertepumpe m.v.,
eller som er på venteliste hertil
- meget svært immunsupprimerede, herunder betydelig igangværende immunhæmmende
behandling, visse maligne hæmatologiske lidelse som f.eks. akut leukæmi m.v.
- betydelig svækket modstandskraft ift. udvikling af RDS, herunder f.eks. cystisk fibrose, betydelig
respirationsinsufficiens, KOL med FEV1 < 50 m.v.
- moderat til svær symptomatisk hjertesvigt, med svært begrænset funktionsevne og/eller svært
reduceret pumpefunktion
- svær overvægt med BMI > 35
Fremskyndet vaccination kan også overvejes hos enkelte helt særligt sårbare og udsatte personer under 65
år, fx en hjemløs person med multiresistent lungetuberkulose, eller en person med intravenøst misbrug og
hjerteklapbetændelse m.v.

Dette er en politisk beslutning skal det siges!

NB: Vi har stor forståelse for, at mange af vores patienter er bekymrede for at få COVID-19, og ønsker, at vi henviser dem til tidlig vaccination.

Men vi håber også på jeres forståelse for, at vi som læger er forpligtede til at følge Sundhedsstyrelsens udmeldinger og prioritere i henhold til deres retningslinjer.

Med venlig hilsen

Brædstrup Lægehus, 24/3-2021

***

Centyl/Bendroza er i restordre – Hva så?

Det gælder formentlig frem til maj 2021.

Her er lidt information og tips ang dette:

Der ikke er ikke et oplagt præparat man “bare lige” kan bytte ud med desværre. Vi opfordres derfor til tålmodighed hos de patienter som får præparaterne, og at man tjekker sit blodtykke hjemme nogle få gange til centyl eller bendroza haves igen. (Det er muligt låne hjemme-bloktryks apparat her i lægehuset, ellers kan det købe på apoteket for ca. 200 kr.) 

Ved mere syge patienter med bla. hjertesygdomme, udposninger på hovedpulsårer, blodpropper, øjensygdomme (ikke grå stær), nedsat nyrefunktion  eller andre lidelser der er forbundet med øget risiko ved højere blodtryk stigning: Her tilrådes at booke tid ved vores sygeplejersker. Dette kan gøres her på hjemmesiden: Vælger blot “Blodtryks kontrol/regulering v sygp”. Så kigger vi på det her.

Lad gerne være med at ringe om dette, idet der kræver nærmere vurdering og vi ofte ikke nemt kan svare på dette i tlf. Book hellere en tid på hjemmesiden og lagt en god plan her.

Hos mere raske borgere uden særlig forhøjet risiko for hjertekarsygdom kan man god tillade at se an uden Centyl i en periode. Dette sker i forventning om, at Centyl kommer igen indenfor 2-3 mdr. Det tilladelig at blodtryk stiger lidt i en kortere periode uden noget større risiko.

Vi opfordrer til at måle blodtrykket efter 2-4 uger hjemme efter centyl/bendroza er ophørt og sige til, hvis blodtrykket i snit kommer over 155/95 (hos ældre over 80 år:  160/95).  I disse tilfælde kan vi vurdere om vi skal ændre BT behandlingen. Ellers kan man blot genoptage centyl, når den kommer igen til maj.

9/3-2021

***

Videokonsultationer:

Vi har nu mulighed for at tilbyde videokonsulation. Det eneste krav er at du har en mobiltelefon med kamera placeret fortil (lagt de fleste nyrer modeller) og at du sidder klar med mobilen ved den aftalt tid.

Hvordan?: Du vil få en SMS med et link når din tid kommer fra lægehuset. Tryk herefter på dette link og følg 2-3 simple trin og derefter er der hul igennem til lægen eller sygeplejersken. 

Hvis du ønsker en videokonsulation, så skal du blot booke tid på hjemmesiden.

***

HVP vaccine i restordre resten af året for visse grupper

Influenza 01

Statens serum institut oplyser følgende om HPV vaccine:

Medicinalvirksomheden MSD, som producerer HPV-vaccinen Gardasil 9, har oplyst, at de forventer forsyningsproblemer for denne vaccine fra november 2019 og hele 2020 til vaccination uden for børnevaccinationsprogrammet. Årsagen er, at den globale efterspørgsel på vaccinen stiger. Dermed kan produktionen ikke følge med.
Dvs vi ikke kan vaccinere nogen på nuværende tidspunkt med Gardasil UDEN FOR børnevaccninationsprogramet på nuværende tidspunkt. Hvis man ønsker vaccinen nu her, kan man evt selv forhøre sig ved vaccinations klinikker. Ellers må man være tålmodig og vente til næste år, som det ser ud lige nu.
NB: Det lokale apotek har heller ikke ekstra HPV vacciner liggende.

Forsyningsproblemerne rammer dog ikke de vacciner, der allerede er sat til side til børnevaccinationsprogrammet. MSD har meddelt, at Gardasil 9 fortsat vil blive leveret til Statens Serum Institut (SSI). Dermed kan alle drenge og piger, der er omfattet af børnevaccinationsprogrammet, få vaccinen som planlagt. Men altså KUN dem som er omfattet af det almindelig børnevaccinationsprogram.

læs evt mere her: https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2019/forsyningsproblemer-med-hpv-vaccinen-gardasil-9-uden-for-bornevaccinationsprogrammet

***

Hvem kan vaccineres i børnevaccinationsprogrammet?

Både drenge og piger tilbydes HPV-vaccination som en del af det danske børnevaccinationsprogram. Tilbuddet gælder for:

  • Piger fra de er 12 år og ind til de fylder 18 år
  • Drenge der fylder 12 år den 1. juli 2019 eller senere og til de fylder 18 år

Personer under 15 år skal vaccineres ad to omgange med mindst fem måneders mellemrum. Personer på 15 år eller derover skal vaccineres tre gange.

***

Catch up programmer for drenge og unge mænd

Pr. 1. februar 2020 udvides det eksisterende tilbud til to ekstra grupper. Tilbuddet er gældende i 2020 og 2021 og gælder følgende grupper:

  • Drenge, der er fyldt 12 år i perioden 1. januar 2018 – 30. juni 2019 (født i perioden 1. januar 2006 – 30 juni 2007)
  • Unge mænd, der er til mænd og som er i alderen 18-25 år, da denne gruppe er i særlig risiko for at udvikle analkræft.