Nyheder

Målgruppen for det gratis tilbud om pneumokokvaccination udvides pr. 15. juni

Fra 15. juni 2020 vil alle borgere, som er fyldt 65 år, kunne få gratis pneumokokvaccination. Dette er en udvidelse af målgruppen, da det hidtil kun har været personer på 65 år eller derover med en række kroniske sygdomme, som har kunnet blive gratis vaccineret.

Senere på året vil der ske endnu en udvidelse af målgruppen, således at personer under 65 år med kroniske sygdomme også bliver omfattet af det gratis tilbud om pneumokokvaccination.

Se pressemeddelelse fra Sundheds- og Ældreministeriet

***

Vi leder efter endnu en dygtig sygeplejerske til vores team

Ser mere her: Stillingsopslag – Konsultationssygeplejerske (pdf)

(1/6-2020)

***

Vaccinationsprogram mod pneumokoksygdom til personer der er fyldt 65 år og til risikogrupper

Sundheds- og Ældreministeriet har informeret om, at Folketingets partier og regeringen iværksætter en ny vaccinationspakke. Den skal reducere antallet af sårbare patienter, som rammes af andre alvorlige infektionssygdomme, og medvirke til at forhindre et overbelastet sundhedsvæsen under udbruddet af coronavirus i Danmark. Vaccinationspakken indeholder blandt andet et tilbud om pneumokokvaccination til personer, der er fyldt 65 år og til risikogrupper. Vaccinationsprogrammet bliver implementeret over det kommende år.

FASE 1:  Første fase træder i kraft d. 22. april 2020 og vil omfatte beboere på plejehjem, personer der er fyldt 65 år med kronisk sygdom, fx kronisk lungesygdom, samt personer under 65 år med særlig høj risiko for alvorlig pneumoksygdom, fx ved manglende milt, tabel 1.

EPI-NYT_2020_uge 16_tabel1

FASE 2: Fra efteråret vil andre grupper, i takt med at vacciner er til rådighed, også blive tilbudt pneumokokvaccination. Dette gælder personer der er fyldt 65 år, som ikke tilhører en risikogruppe, samt personer under 65 år i risikogrupper (det bemærkes, at personer i særlig høj risiko under 65 år er omfattet allerede i den første fase af programmet). Det forventes, at vaccinationsindsatsen til efteråret bliver tilrettelagt samtidig med vaccination mod sæsoninfluenza.

NB: Du kan kontakte klinikken mhp. på at komme på vores vaccinations liste.

(17/4-2020 kl. 09.32)

Kighostevaccination til gravide

Tilbuddet om gratis kighostevaccination til gravide i 3. trimester forlænges indtil 1. januar 2021. Tilbuddet til de gravide skulle ellers være ophørt 1. maj 2020. Typisk vil man få tilbudt vaccinen ved den 3. graviditetsundersøgelse i praksis i uge 32. Ellers kontakt klinikken, hvis du har været til denne og ikke har modtaget vaccinen og ønsker dette.

(2/4-2020 kl 09.50)

***

Fra 1/4 har vi ansat to nye medarbejdere i Brædstrup Lægehus

Bioanalytiker Inge Holten Pedersen  og  Lægesekretær Anja Nørskov Petersen 

De vil begge være med til at hjælpe i denne corona-tid med mange henvendelser til lægehuset og vil også fremadrettet være nye ansigter, som alle vores patienter kan møde i lægehuset. Ta’ godt imod dem.

***

Der er åbnet for testning af flere patienter på Sygehuset

De nuværende guidelines er, at man kan testes ved lettere symptomer hvis et af nedenstående punkter gælder:

Hvis der er nære relationer i særlige risikogrupper, fx husstandsmedlemmer med nedsat immunforsvar,
kronisk sygdom mv. hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at kende
patientens COVID19‐status ift. opretholdelse af streng selvisolation.

Hvis patienten vurderes at have vanskeligt ved at følge myndighedernes anbefalinger om selvisolation i hjemmet,
fx på grund af sociale og adfærdsmæssige problemer som ex. misbrug og hjemløshed, kognitiv funktionsnedsættelse,
misbrug, manglende socialt netværk eller ressourcer.

Hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt at kende patientens COVID‐19‐status ift. opretholdelse af selvisolation,
herunder at sikre hensigtsmæssige rammer for selvisolation, fx hvis der bor mange i husstanden på et lille areal,
manglende rumadskilles mv. og der kan være behov for kommunal eller anden understøttelse af bolig og ophold.

Hvis patienten har haft tæt kontakt til patient med bekræftet COVID‐19.

For personer i det kritiske beredskab:

Hvis patienten varetager helt særlige nøglefunktioner i samfundet, som bekræftet af personaleleder eller dennes overordnede,
herunder at medarbejderen i den aktuelle situation ikke kan erstattes af andre,
og at det er aftalt med medarbejderen at denne umiddelbart møder på arbejde ved negativ COVID‐19 test.
(I dette sidste tilfælde skal ens arbejdsgiver kontakte infektionsmedicinsk afdeling, Skejby Sygehus – IKKE lægehuset)

(1/4-2020)

 

***

  • Åben konsultation er lukket pga. øget smitterisiko.
  • Onlinebooking er midlertidig lukket i selvbetjeningsmodulet.
  • Recepter på afhængighedskabende medicin:  Fx sovepiller, beroligende og stærkere smertestillende kan nu undtagelsesvis pga. coronavirusen nu fornyes over telefonen (ikke over mail)

 

***

Videokonsultationer:

Vi har nu mulighed for at tilbyde videokonsulation. Det eneste krav er at du har en mobiltelefon med kamera paceret fortil (lagt de fleste nyrer modeller) og at du sidder klar med mobilen ved den aftalt tid.

Hvordan?: Du vil få en SMS med et link når din tid kommer fra lægehuset. Tryk herefter på dette link og følg 2-3 simple trin og derefter er der hul igennem til lægen eller sygeplejersken. 

Hvis du ønsker en videokonsulation, så skal du blot ringe til klinikken, så finde vi en tid til dette.

***

***

HVP vaccine i restordre resten af året for visse grupper

Influenza 01

Statens serum institut oplyser følgende om HPV vaccine:

Medicinalvirksomheden MSD, som producerer HPV-vaccinen Gardasil 9, har oplyst, at de forventer forsyningsproblemer for denne vaccine fra november 2019 og hele 2020 til vaccination uden for børnevaccinationsprogrammet. Årsagen er, at den globale efterspørgsel på vaccinen stiger. Dermed kan produktionen ikke følge med.
Dvs vi ikke kan vaccinere nogen på nuværende tidspunkt med Gardasil UDEN FOR børnevaccninationsprogramet på nuværende tidspunkt. Hvis man ønsker vaccinen nu her, kan man evt selv forhøre sig ved vaccinations klinikker. Ellers må man være tålmodig og vente til næste år, som det ser ud lige nu.
NB: Det lokale apotek har heller ikke ekstra HPV vacciner liggende.

Forsyningsproblemerne rammer dog ikke de vacciner, der allerede er sat til side til børnevaccinationsprogrammet. MSD har meddelt, at Gardasil 9 fortsat vil blive leveret til Statens Serum Institut (SSI). Dermed kan alle drenge og piger, der er omfattet af børnevaccinationsprogrammet, få vaccinen som planlagt. Men altså KUN dem som er omfattet af det almindelig børnevaccinationsprogram.

læs evt mere her: https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2019/forsyningsproblemer-med-hpv-vaccinen-gardasil-9-uden-for-bornevaccinationsprogrammet

Hvem kan vaccineres i børnevaccinationsprogrammet?

Både drenge og piger tilbydes HPV-vaccination som en del af det danske børnevaccinationsprogram. Tilbuddet gælder for:

  • Piger fra de er 12 år og ind til de fylder 18 år
  • Drenge der fylder 12 år den 1. juli 2019 eller senere og til de fylder 18 år

Personer under 15 år skal vaccineres ad to omgange med mindst fem måneders mellemrum. Personer på 15 år eller derover skal vaccineres tre gange.

Catch up programmer for drenge og unge mænd

Pr. 1. februar 2020 udvides det eksisterende tilbud til to ekstra grupper. Tilbuddet er gældende i 2020 og 2021 og gælder følgende grupper:

  • Drenge, der er fyldt 12 år i perioden 1. januar 2018 – 30. juni 2019 (født i perioden 1. januar 2006 – 30 juni 2007)
  • Unge mænd, der er til mænd og som er i alderen 18-25 år, da denne gruppe er i særlig risiko for at udvikle analkræft.

***

NYHED – Generationsskifte 1/9-2019:

Brædstrup Lægehus i Avisen – Læs mere her på linket !

Generationsskifte

Læge Kurt Bildstrup og læge Preben Malmos stopper.

Kurt Bildstrup og Preben Malmos stopper som de to ud af de faste fire læger i Brædstrup Lægehus per 1/9 2019.

Læge Kurt Bildstrup vil per 1/9-2019 afhænde sin klinik til læge Maiken Bøje, som herved overtager alle Kurt Bildstrups patienter. Mange af Kurts patienter kender Maiken i forvejen, idet hun har været fast vikar i Kurts klinik i 1 års tid.

Læge Preben Malmos afhænder også sin klinik 1/9-2019. Dette sker til et samlet fælleskab af læger (kompagniskab) bestående af Maiken Bøje, Mette Reinholdt Kristensen og Jens Peter Schmidt-Holm. Preben Malmos’ patienter mister således deres faste læge og må derefter vælge en af de andre tre faste læger eller en af vores faste vikarer. Vi vil gøre alt for at denne overgang bliver nem og tryg for disse patienter.

Brædstrup Lægehus er fra 1/9-2019 et kompagniskab. Det betyder, at du som patient forsat vil blive tilknyttet én fast læge, men dog nu principielt kan bruge alle lægerne i huset. Dette tror vi giver en større fleksibilitet til vores patienter. For at sikre fast kontinuitet, tryghed og kvalitet tilrådes det fortsat, at man bruger sin faste læge i videst mulige omfang.

Læge Mette Reinholdt Kristensen og læge Jens Peter Schmidt-Holms patienter vil forsat have deres respektive faste læger, men har nu også mulighed for øget fleksibilitet i Lægehuset.

Hvis din faste læge er på ferie eller kursus, er det nu muligt at få en tid hos en anden læge i huset.

NB: Ved akutte problemer kan du altid blive tilset, men ikke altid af din egen læge, idet vi skiftes til at have “Akutlæge-funktionen” i lægehuset. Vi har ændret akutfunktionen efter 1/9 i lægehuset. Du kan læse mere på hjemmesiden under de øvrige faneblade.

Lægehuset fungerer ellers som hidtil mht tidsbestilling, medicinbestilling og receptfornyelse

-Alle patienter i lægehuset får nyt sygesikringskort med nyt navn: Brædstrup Lægehus.

Vores kære bogholder Ulla Røjgaard har valgt at stoppe efter tro tjeneste igennem flere år i lægehuset. Vi takker for en lang og flot indsats.

Læger og praksispersonale:

Vi er per 1/9-2019 3 faste læger – Mette Reinholdt Kristensen, Maiken Bøje og Jens Peter Schmidt-Holm samt et fast team af vikarer til at hjælpe vores patienter. Se nærmere under ”læger” på hjemmesiden.

Derudover har vi som regel 1-2 uddannelseslæger, som er ansat i 6-12 måneder ad gangen. Uddannelseslæger er færdiguddannede læger, som er i gang med at specialisere sig. De kan have alt mellem 6 måneders og 5-6 års anciennitet som læger.

Vores praksispersonale tæller  2 lægesekretærer, 1 ”blæksprutte” som hjælper med lageropfyldning m.m., samt et hold af 2 erfarne sygeplejersker samt 1 bioanalytiker .

Mvh

Brædstrup Lægehus

***

HPV-vaccination til drenge – Så er den her!

Fra 1. september kan dreng nu også får HPV vaccinen.

Vaccination mod human papillomavirus (HPV) blev indført i det danske børnevaccinationsprogram i januar 2009 som et tilbud til piger, fra de fylder 12 år, og frem til 18 år.
Gratis vaccination tilbydes nu også til drenge, der fylder 12 år den 1. juli 2019 eller senere, og tilbuddet gælder indtil de fylder 18 år. HPV-vaccination beskytter drenge mod analkræft og kønsvorter.

Drenge vaccineres med Gardasil®9 i et to-dosis program på samme vis som piger. Drenge gives første vaccination, når de fylder 12 år og anden vaccination mellem 5-13 måneder. Såfremt disse intervaller ikke overholdes, skal der gives i alt tre doser.

Tilgang af nye patienter?:

Man kan se mere på Borger.dk om vi har åbent for tilgang, samt om de øvrige klinikker i området der har åbent for tilgang.

Vi har øget fokus på NSAID også kaldet “gigtpiller” for tiden.

Gigtpiller hedder typisk: ibumetin, ibuprofen, Naproxen, Ipren, Diclofenac, voltaren m.fl

Vi har øget fokus på netop denne stofgruppe for tiden pga. en øget risiko for bivirkninger. Det gælder især patienter som hyppigt bruger NSAID eller tager dem i en længere perioder/fast.
Der er en øget risiko for bl.a. mavesår, nyrepåvirkning og hjertekar problemer.
Det er bl.a. derfor vi skriver mails ud til flere af vores patienter eller taler med dem når vi ser det i konsulationen. Det gælder især dem opfylder nedenståede kriterier:

* Alder > 65 år
* Tidligere mavesår, især hvis mere en gang
* Har en kendt hjertekarlidelse eller er i øget risiko for dette.
* Samtidig behandling med: Blodfortyndende, Binyrebarkhormon, SSRI (antidepressiv) og hjertemagnyl / kodimagnyl.
* Nedsat nyrefunktion

Vi ønsker derfor at tage en snak med vores patienter, som bruger disse produkter hyppigt og opfylder en eller flere af overstående kriterier.
Måske skal du prøve noget andet eller måske skal tillægge noget forebygge medicin imod mavesår?
Book gerne en tid ved lægen til en samtale om, hvad der er bedst i din situation. Det gøres nemt online. 

***

Recepter på afhængighedsskabende medicin!

Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at fornyelse af afhængighedsskabende medicin KUN kan foregå ved en konsultation. Vi har tidligere ved enkelte patienter tilladt elektronisk eller telefonisk fornyelse, men i henhold til Sundhedsstyrelsens indskærpelse, er dette ikke længere muligt. Således kan vi ikke længere forny sovemedicin, ADHD medicin, beroligende og stærk smertestillende medicin (morfinprodukter, herunder tramadol) over hverken telefon eller via hjemmesiden.

Man kan forny recepter på ovennævnte præparater ved aftalt konsultation ved lægen hvor man drøfter fortsat indikation for præparatet. DVS. MAN SKAL MØDE FREM I LÆGEHUSET.