Nyheder

HVP vaccine i restordre resten af året!

Influenza 01

Statens serum institut oplyser følgende om HPV vaccine:

Medicinalvirksomheden MSD, som producerer HPV-vaccinen Gardasil 9, har oplyst, at de forventer forsyningsproblemer for denne vaccine fra november 2019 og hele 2020 til vaccination uden for børnevaccinationsprogrammet. Årsagen er, at den globale efterspørgsel på vaccinen stiger. Dermed kan produktionen ikke følge med.
Dvs vi ikke kan vaccinere nogen på nuværende tidspunkt med Gardasil UDEN FOR børnevaccninationsprogramet på nuværende tidspunkt. Hvis man ønsker vaccinen nu her, kan man evt selv forhøre sig ved vaccinations klinikker. Ellers må man være tålmodig og vente til næste år, som det ser ud lige nu.
NB: Det lokale apotek har heller ikke ekstra HPV vacciner liggende.

Forsyningsproblemerne rammer dog ikke de vacciner, der allerede er sat til side til børnevaccinationsprogrammet. MSD har meddelt, at Gardasil 9 fortsat vil blive leveret til Statens Serum Institut (SSI). Dermed kan alle drenge og piger, der er omfattet af børnevaccinationsprogrammet, få vaccinen som planlagt. Men altså KUN dem som er omfattet af det almindelig børnevaccinationsprogram.

læs evt mere her: https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2019/forsyningsproblemer-med-hpv-vaccinen-gardasil-9-uden-for-bornevaccinationsprogrammet

 

***

Midlertidigt tilbud om kighostevaccination til gravide pr. 1. november 2019

Statens Serum Institut (SSI) vurderer, at der er en egentlig kighosteepidemi i gang. Derfor indføres en midlertidig kighostevaccination til gravide i 3. trimester for at beskytte nyfødte børn indtil deres vaccination ved 3-månedersalderen. Nedenfor gennemgås i den forbindelse tidsperiode, målgruppe, vaccine, honorering og information fra Sundhedsstyrelsen.

Tidsperiode
Tilbuddet om kighostevaccination til gravide gælder i perioden 1. november 2019 indtil 31. januar 2020.

Målgruppe
Målgruppen er gravide i 3. trimester. Praktiserende læger tilbyder kighostevaccination til gravide i forbindelse med 3. lægeundersøgelse (ca. 32. graviditetsuge). Gravide, som allerede har været til 3. lægeundersøgelse den 1. november, hvor tilbuddet træder i kraft, har mulighed for kighostevaccination ved en selvstændig konsultation. Gravide, som er tidligt i tredje trimester (fra 28. graviditetsuge), og derfor endnu ikke har været til 3. lægeundersøgelse, bør vente med kighostevaccination til lægeundersøgelsen.

Vaccine
Gravide i 3. trimester skal vaccineres med Di-Te-Ki-booster, som er godkendt til voksne (i modsætning til den booster, som bruges i børnevaccinationsprogrammet). Der gives én vaccination.

Hvorfor vaccinere?

Vaccinationen vil beskytte det nyfødte barn, indtil barnet kan få den første børnevaccine, når det bliver 3 måneder gammelt. Når den gravide bliver vaccineret, passerer moderens antistoffer over moderkagen til barnet og beskytter det effektivt mod kighoste. Samtidig er moderen også beskyttet mod at få kighoste, mens barnet er helt lille.

***

Influenzavaccination per 1. November. 

Influenzavaccinen er fra 2019 udsat til først at opstarte fra 1. November. Tidligere har det været per 1. Oktober, men nu er denne dato altså udsat til 1. November fra statens serum institut. Der er forsat tale om en gratis influenzavaccine til ældre og andre udvalgte grupper:

1) Personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2020.

2) Førtidspensionister.

3) Kronisk syge, som nævnt i litra a-g, efter en lægelig vurdering:

    a) Personer med kroniske lungesygdomme.

    b) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).

    c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).

    d) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.

    e) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.

    f) Personer med kronisk lever- og nyresvigt.

    g) Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

4) Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40) efter en lægelig vurdering.

5) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

6) Gravide i 2. og 3. trimester.

7) Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter, efter en lægelig vurdering.

Læs mere her på dette link: https://www.ssi.dk/vaccinationer/influenzavaccination

***

NYHED – Generationsskifte 1/9-2019:

Brædstrup Lægehus i Avisen – Læs mere her på linket !

Generationsskifte

Læge Kurt Bildstrup og læge Preben Malmos stopper.

Kurt Bildstrup og Preben Malmos stopper som de to ud af de faste fire læger i Brædstrup Lægehus per 1/9 2019.

Læge Kurt Bildstrup vil per 1/9-2019 afhænde sin klinik til læge Maiken Bøje, som herved overtager alle Kurt Bildstrups patienter. Mange af Kurts patienter kender Maiken i forvejen, idet hun har været fast vikar i Kurts klinik i 1 års tid.

Læge Preben Malmos afhænder også sin klinik 1/9-2019. Dette sker til et samlet fælleskab af læger (kompagniskab) bestående af Maiken Bøje, Mette Reinholdt Kristensen og Jens Peter Schmidt-Holm. Preben Malmos’ patienter mister således deres faste læge og må derefter vælge en af de andre tre faste læger eller en af vores faste vikarer. Vi vil gøre alt for at denne overgang bliver nem og tryg for disse patienter.

Brædstrup Lægehus er fra 1/9-2019 et kompagniskab. Det betyder, at du som patient forsat vil blive tilknyttet én fast læge, men dog nu principielt kan bruge alle lægerne i huset. Dette tror vi giver en større fleksibilitet til vores patienter. For at sikre fast kontinuitet, tryghed og kvalitet tilrådes det fortsat, at man bruger sin faste læge i videst mulige omfang.

Læge Mette Reinholdt Kristensen og læge Jens Peter Schmidt-Holms patienter vil forsat have deres respektive faste læger, men har nu også mulighed for øget fleksibilitet i Lægehuset.

Hvis din faste læge er på ferie eller kursus, er det nu muligt at få en tid hos en anden læge i huset.

NB: Ved akutte problemer kan du altid blive tilset, men ikke altid af din egen læge, idet vi skiftes til at have “Akutlæge-funktionen” i lægehuset. Vi har ændret akutfunktionen efter 1/9 i lægehuset. Du kan læse mere på hjemmesiden under de øvrige faneblade.

Lægehuset fungerer ellers som hidtil mht tidsbestilling, medicinbestilling og receptfornyelse

-Alle patienter i lægehuset for nyt sygesikringskort med nyt navn: Brædstrup Lægehus.

Vores kære bogholder Ulla Røjgaard har valgt at stoppe efter tro tjeneste igennem flere år i lægehuset. Vi takker for en lang og flot indsats.

Læger og praksispersonale:

Vi er per 1/9-2019 3 faste læger – Mette Reinholdt Kristensen, Maiken Bøje og Jens Peter Schmidt-Holm samt et fast team af vikarer til at hjælpe vores patienter. Se nærmere under ”læger” på hjemmesiden.

Derudover har vi som regel 1-2 uddannelseslæger, som er ansat i 6-12 måneder ad gangen. Uddannelseslæger er færdiguddannede læger, som er i gang med at specialisere sig. De kan have alt mellem 6 måneders og 5-6 års anciennitet som læger.

Vores praksispersonale tæller forsat 1 lægesekretær, 1 ”blæksprutte” som hjælper med lageropfyldning m.m., samt et hold af 4 erfarne sygeplejersker. Dette er uændret.

Mvh

Brædstrup Lægehus

***

HPV-vaccination til drenge – Så er den her!

Fra 1. september kan dreng nu også får HPV vaccinen.

Vaccination mod human papillomavirus (HPV) blev indført i det danske børnevaccinationsprogram i januar 2009 som et tilbud til piger, fra de fylder 12 år, og frem til 18 år.
Gratis vaccination tilbydes nu også til drenge, der fylder 12 år den 1. juli 2019 eller senere, og tilbuddet gælder indtil de fylder 18 år. HPV-vaccination beskytter drenge mod analkræft og kønsvorter.

Drenge vaccineres med Gardasil®9 i et to-dosis program på samme vis som piger. Drenge gives første vaccination, når de fylder 12 år og anden vaccination mellem 5-13 måneder. Såfremt disse intervaller ikke overholdes, skal der gives i alt tre doser.

Tilgang af nye patienter?:

Man kan se mere på Borger.dk om vi har åbent for tilgang, samt om de øvrige klinikker i området der har åbent for tilgang.

Vi har øget fokus på NSAID også kaldet “gigtpiller” for tiden.

Gigtpiller hedder typisk: ibumetin, ibuprofen, Naproxen, Ipren, Diclofenac, voltaren m.fl

Vi har øget fokus på netop denne stofgruppe for tiden pga. en øget risiko for bivirkninger. Det gælder især patienter som hyppigt bruger NSAID eller tager dem i en længere perioder/fast.
Der er en øget risiko for bl.a. mavesår, nyrepåvirkning og hjertekar problemer.
Det er bl.a. derfor vi skriver mails ud til flere af vores patienter eller taler med dem når vi ser det i konsulationen. Det gælder især dem opfylder nedenståede kriterier:

* Alder > 65 år
* Tidligere mavesår, især hvis mere en gang
* Har en kendt hjertekarlidelse eller er i øget risiko for dette.
* Samtidig behandling med: Blodfortyndende, Binyrebarkhormon, SSRI (antidepressiv) og hjertemagnyl / kodimagnyl.
* Nedsat nyrefunktion

Vi ønsker derfor at tage en snak med vores patienter, som bruger disse produkter hyppigt og opfylder en eller flere af overstående kriterier.
Måske skal du prøve noget andet eller måske skal tillægge noget forebygge medicin imod mavesår?
Book gerne en tid ved lægen til en samtale om, hvad der er bedst i din situation. Det gøres nemt online. 

***

Recepter på afhængighedsskabende medicin!

Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at fornyelse af afhængighedsskabende medicin KUN kan foregå ved en konsultation. Vi har tidligere ved enkelte patienter tilladt elektronisk eller telefonisk fornyelse, men i henhold til Sundhedsstyrelsens indskærpelse, er dette ikke længere muligt. Således kan vi ikke længere forny sovemedicin, ADHD, beroligende og stærk smertestillende medicin (morfinprodukter, herunder tramadol) over hverken telefon eller via hjemmesiden.

Man kan forny recepter på ovennævnte præparater ved aftalt konsultation ved lægen hvor man drøfter fortsat indikation for præparatet. DVS. MAN SKAL MØDE FREM I LÆGEHUSET.