Priser

Motorattest til kørekort 500 kr
Uarbejdsdygtighedsattest (Frihåndsattest) 600 kr
Varighedserklæring og mulighedserklæring 600 kr
Konsultation med udlændinge 600 kr
Attest til udvekslingsstuderende/Au Pair 1200 kr
Attest til handicapskilt m.m. 300 kr
Attest til Falck, jernbane arbejdere m.m. 500 kr
Attest for fritagelse af tolkegebyr 250 kr
Rejsevaccinations honorar (rådgivning og injektion) u/vacciner 225 kr
Stivkrampe (inkl. difteri) 150 kr
Polio  250 kr
Pneumokok 13 (excl vaccine honorar) 850 kr
Medicinpas 300 kr
Meningokok A,C,Y og W vaccine 575 kr
Rabies 800 kr
Tyfoid (tyfus) 300 kr
Influenza 250 kr
Hepatitis A voksen/Barn 300/275 kr
Hepatitis B voksen/Barn 275/200 kr
Hepatitis A+B voksen/Barn (Ambirix) 600/650 Kr
Japan Encephalitis (hjernebetændelse) 950 kr
Gul Feber 400 kr
Helvedsild/herpes zoster 1750 kr
Variacella 600 kr
Rotavirus 650 kr
 Værgemål/Aktivering af fremtidsfuldmagt 1500 kr

Der findes en lang række andre privathonorarer, vacciner og lægeerklæringer/attester (ovenstående er ikke en udtømmende liste)

Spørg evt i lægehuset om disse priser. (Der tages forbehold for fejl og ændringer.)
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%. Dette gælder ikke rejsevejledning og vacciner